Så här hanterar Löttingelundsföreningarna GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

 

Löttingelundsföreningarna behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till årsmöte, fakturera och på andra sätt kommunicera med föreningarnas medlemmar.

 

Löttingelundsföreningarna hanterar (lagrar och använder för kommunikation och beslutade debiteringar) endast medlemmars personuppgifter för föreningarnas arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Löttingelundsföreningarnas personuppgifts-hantering är det avtal som finns med medlemmarna där föreningarnas stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.

 

Löttingelundsföreningarna tillämpar enligt GDPR uppgifts-minimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningarna och den kommunikation som är nödvändig med föreningarnas medlemmar. Den information som föreningarna behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras och de tas bort när de inte behövs längre, exempelvis om man säljer sin bostad och flyttar från området.

 

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Löttingelundsföreningarna vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni bytt telefonnummer/mail-adress.För att hantera föreningarnas fakturering samarbetar vi sedan många år tillbaka med Jan Eurenius, som varje kvartal sänder ut betalningsinformation för årets medlemsavgifter, kabel-TV/bredband och vattenförbrukning.

 

Under hösten 2018 kommer föreningarna att göra en inventering av samtliga register och ytterligare säkerställa samt dokumentera att vi fortsättningsvis följer de föreskrifter som gäller för våra föreningar enligt GDPR.

 

Har ni några funderingar eller frågor rörande register-hanteringen i förhållande till GDPR är ni välkomna att höra av er.pastedGraphic.png

 

Magnus Larzon

Kanslichef

0733-327515


_________________________________________
Copyright © 2011 Löttingelund - Powered by C²MS